link naar deze pagina

Zaal 1(RijnWaalzaal) - 16 februari 2021

Locatie: digitaal, via ibabs
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: R.B.H. Beune
Toelichting: **Cluster ruimte**
Het onderwerp locatiekeuze standplaatsen woonwagens is verplaatst naar 9 maart.
U kunt deze vergadering rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

1\. RondeTafelgesprek met college Routekaart Duurzaam Overbetuwe
2\. Informatiebijeenkomst door het college Plan Veldzicht Zetten
Algemene documenten:

1
RondeTafelgesprek met college Routekaart Duurzaam Overbetuwe
Portefeuillehouder: Horsthuis-Tangelder

1. Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Raijmakers
2
Informatiebijeenkomst door het college Plan Veldzicht Zetten
Portefeuillehouder: Hol

Invulling door het college