link naar deze pagina

Zaal 2 (voorheen Commissiekamer) - 17 september 2019

Locatie: Dorpshuis De Schakel, Oosterhout
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: R.B.H. Beune
Toelichting: 2. Voorbereidende vergadering Compensatie eigen risico chronisch zieken, collectieve zorgverzekering
5. Voorbereidende vergadering voorstel - scenario’s doelgroepenvervoer.
8. Voorbereidende vergadering
Evaluatie systematiek personeelsbudget
Algemene documenten:

2. .
Voorbereidende vergadering Compensatie eigen risico chronisch zieken, collectieve zorgverzekering
Pfh. D. Horsthuis-Tangelder

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
5. .
Voorbereidende vergadering voorstel - scenario’s doelgroepenvervoer
Pfh. R. Engels

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
8
Voorbereidende vergadering Evaluatie systematiek personeelsbudget
Pfh: Hoytink-Roubos

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer