link naar deze pagina

Zaal 3 (voorheen SO2-Elster Toren) - 17 september 2019

Locatie: Dorpshuis De Schakel, Oosterhout
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. E. Patelias-Pieks
Toelichting: 3. Voorbereidende vergadering Speerpunt 31 Uitvoeringsagenda 2018-2022 nieuwbouw van een zwembad en sportaccommodatie ter vervanging van De Helster
6. RTG Lokaal Sportakkoord, onderzoek vitale sportparken en Sportnota
9. RTGC over Proces versterking regionale samenwerking Arnhem-Nijmegen
Algemene documenten:

3. .
Voorbereidende vergadering Speerpunt 31 Uitvoeringsagenda 2018-2022 nieuwbouw van een zwembad en sportaccommodatie ter vervanging van De Helster
Pfh. W. Hol

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Blanken
6. .
RTG Lokaal Sportakkoord, onderzoek vitale sportparken en Sportnota
Pfh. W. Hol

1. Vaststellen agenda

Voorrndegriffier: Blanken
9.
RTGC over Proces versterking regionale samenwerking Arnhem-Nijmegen
Pfh. Hoytink-Roubos

1. Vaststellen agenda
2. Optie: inleiding vanuit college
3. Presentatie als visuele ondersteuning bij mogelijke inleiding (Jan Herman de Baas,projectleider regionale versterking)

Voorrondegriffier: Blanken