link naar deze pagina

Zaal 1(voorheen Hal) - 8 oktober 2019

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. J. Rouwenhorst
Toelichting: Rondetafelgesprek met college over stand van zaken opstellen en prioriteiten Nota Integrale Veiligheid 2020-2023 (aansluitend na bezoek aan IBT in Elst van 18.00 - 19.30 uur)
Algemene documenten:

1
Rondetafelgesprek met college over stand van zaken opstellen en prioriteiten Nota Integrale Veiligheid 2020-2023
Pfh. Hoytink-Roubos

1) Vaststellen agenda
2. Presentatie door AOV

N.B. Memo volgt nog

Voorrondegriffier: Raijmakers