link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 19 maart 2024

Locatie: V.07 RijnWaalzaal, Gemeentehuis Elst
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: 1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststelling agenda
4. Spreekrecht\*
5. Vaststelling besluitenlijst van 20 februari 2024
6. Ingekomen stukken en mededelingen
7. Verbonden partijen
8. Actieve informatievoorziening door het college
9. Benoemen burgerraadslid D66 Van Noordwijk
10. Verlening ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder Teunissen
11. Bestemmingsplan “Elst, multifunctioneel sportcentrum”
12. Programmaplan duurzaamheid
13. Initiatiefvoorstel Periodieke evaluatie raadsrapporteurs 2022-2023
14. Bestendigen geheimhouding m.b.t. Rijksweg Zuid 39/41\*
15. Integraal veiligheidsplan 2024-2027
16. Bestemmingsplan Buitengebied, Hollandersbroeksestraat 31, Elst
17. Bestemmingsplan “Elst, Industrieweg Politielocatie”
18. Administratieve- en begrotingswijzigingen 2024

1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststellen agenda
4
Spreekrecht*
Alleen voor onderwerpen met een \*
5
Vaststellen besluitenlijst 20 februari 2024
6
Ingekomen stukken en mededelingen
7
Verbonden Partijen
8
Actieve informatievoorziening van het college
9
Benoemen burgerraadslid D66 Van Noordwijk
Bespreekstuk
10
Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder Teunissen
Bespreekstuk
11
Bestemmingsplan “Elst, multifunctioneel sportcentrum”
Bespreekstuk
12
Programmaplan duurzaamheid
Bespreekstuk
12.a
Motie BOB, PvdA duurzaamheid en toegevoegde waarde
19 maart 15.50 uur nieuwe versie toegevoegd;
Op verzoek zijn de eerste twee bullits bij 'we vragen het college om' uit de motie geschrapt.
12.b
Motie GL, CU, D66 Meer bomen
13
Initiatiefvoorstel Periodieke evaluatie raadsrapporteurs 2022-2023
Bespreekstuk
13.a
Amendement PvdA raadsrapporteurschap Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
14
Bestendigen geheimhouding m.b.t. Rijksweg Zuid 39/41*
Bespreekstuk
15
Integraal veiligheidsplan 2024-2027
 Besluitstuk
16
Bestemmingsplan Buitengebied, Hollanderbroeksestraat 31 Elst
Hamerstuk
17
Bestemmingsplan Elst, industrieweg Politielocatie
Hamerstuk
pdf 24-03-19.17 Raadsvoorstel bestemmingsplan “Elst, Industrieweg, Politielocatie” (70KB)
pdf 24-03-19.17 Concept-Raadsbesluit bestemmingsplan “Elst, Industrieweg, Politielocatie” (54KB)
pdf 24-03-19.17 Relevant stuk 1, Elst, Industrieweg politielocatie_Toelichting (27.7MB)
pdf 24-03-19.17 Relevant stuk 2, Elst, Industrieweg politielocatie_Planregels (3MB)
pdf 24-03-19.17 Relevant stuk 3, Verbeelding bestemmingsplan Elst, Industrieweg politielocatie (222KB)
pdf 24-03-19.17 Relevant stuk 4, Elst, Industrieweg politielocatie_Toelichting_Bijlage 1 Quickscan geluid (628KB)
pdf 24-03-19.17 Relevant stuk 5, Elst, Industrieweg politielocatie_Toelichting_Bijlage 2 Akoestisch onderzoek (3.2MB)
pdf 24-03-19.04 Relevant stuk 6, Elst, Industrieweg politielocatie_Toelichting_Bijlage 3 Onderzoek externe veiligheid (1.5MB)
pdf 24-03-19.17 Relevant stuk 7, Bijlage 4 Advies Veiligheid- en gezondheidsregio Gelderland-Midden (1.7MB)
pdf 24-03-19.17 Relevant stuk 8, Elst, Industrieweg politielocatie_Toelichting_Bijlage 5 Saneringsplan Industrieweg 2 Elst (10.5MB)
pdf 24-03-19.17 Relevant stuk 9, Bijlage 6 Second opinion bodemkwaliteit Industrieweg 2 Elst (192KB)
pdf 24-03-19.17 Relevant stuk 10, Bijlage 7 Verkennend bodemonderzoek PFAS Industrieweg 2 Elst (945KB)
pdf 24-03-19.17 Relevant stuk 11, Elst, Industrieweg politielocatie_Toelichting_Bijlage 8 Quickscan flora en fauna (1.4MB)
pdf 24-03-19.17 Relevant stuk 12, Elst, Industrieweg politielocatie_Toelichting_Bijlage 9 Stikstofdepositieonderzoek gebruiksfase (751KB)
pdf 24-03-19.04 Relevant stuk 13, Elst, Industrieweg politielocatie_Toelichting_Bijlage 10 Stikstofdepositieonderzoek realisatiefase (1.6MB)
pdf 24-03-19.04 Relevant stuk 14, Bijlage 11 Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek Archeologie (3.7MB)
pdf 24-03-05.04 technische vragen D66 bp politiecentrum (111KB)
pdf 24-03-05.04 Technische vragen GBO bestemmingsplan industrieweg politielocatie (63KB)
pdf 24-03-05.04 Beantwoording technische vragen D66 bestemmingsplan Industrieweg Politiecentrum (114KB)
pdf 24-03-05.04 Beantwoording technische vragen GBO bestemmingsplan industrieweg politielocatie (53KB)
18
Administratieve- en begrotingswijzigingen
Hamerstuk
19
Motie buiten de agenda CDA, GBO, BOB GL Start bouw Heteren Zuid
20
Motie CU BOB D66 GL jongeren stimuleren om te stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen
21
Sluiting