link naar deze pagina

Raadswerkgroepen - 11 september 2019

Locatie: Elster Toren S02, gemeentehuis Elst
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: dhr. J. Navis
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst 17 april 2019
Bijgevoegd:
- Concept-besluitenlijst 17 april 2019
4
Presentatie terugblik werkcoferentie duurzaamheid 21 juni door Arianne Hollander
Bijgevoegd:
- Eindverslag werkconferentie
- Presentaties:
1. Groen landschap en biodiversiteit
2. Warmteplan
3. Voedsel Van boer tot bord
4. Duurzame mobiliteit
5. Duurzaam ondernemen en circulaire economie
5
Evalueren werkconferentie duurzaamheid 21 juni
Zie stukken onder agendapunt 4
6
Evalueren functioneren Werkgroep Duurzaam Overbetuwe (WDO)
Doel:
Terugblikken op het functioneren van de werkgroep en evt. vooruitblikken (nieuwe opdracht
/taak WDO formuleren via motie?).
7
Rondvraag en sluiting