link naar deze pagina

Voorronde Hal - 21 februari 2017

Locatie: Hal, gemeentehuis Elst
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. A.J. Versluis
Toelichting: 1. Voorbereidende vergadering Realisatie tijdelijke woningbouw Elst en Zetten. Inclusief informatiememo nieuwbouw OBC
4. Voorbereidende vergadering Vaststellen bestemmingsplan ‘Elst, Landaspad’
Algemene documenten:

1
Voorbereidende vergadering Realisatie tijdelijke woningbouw Elst en Zetten. Inclusief informatiememo nieuwbouw OBC
(pfh.v.Baal)

1)Vaststellen agenda
2)Spreekrecht
3a) Realisatie tijdelijke woningbouw Elst en Zetten
3b) informatiememo nieuwbouw OBC

Voorrondegriffier: Claessen
4
Voorbereidende vergadering vaststellen bestemmingsplan ‘Elst, Landaspad’
(pfh.Hol)

1)Vaststellen agenda
2)Spreekrecht

Voorrondegriffier: Claessen