link naar deze pagina

Zaal 1(voorheen Hal) - 25 augustus 2020

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: R.B.H. Beune
Toelichting: In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

1. Voorbereidende vergadering richtinggevende visie over interactie met de samenleving
2. RTG burgerparticipatie bij afwijking bestemmingsplan
3. Voorbereidende vergadering rekenkamerrapport ‘Voorbij het opgavegericht werken'
4. Voorbereidende vergadering jaarstukken 2019 en Conceptbegroting 2021 Veilig Thuis Gelderland Midden

1.
Voorbereidende vergadering richtinggevende visie over interactie met de samenleving
pfh: Hoytink - Roubos

1) Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Raijmakers
2
RTG burgerparticipatie bij afwijking bestemmingsplan
pfh: Hol

1. Vaststellen agenda

Voorrondegriffier Raijmakers
3
Voorbereidende vergadering rekenkamerrapport ‘Voorbij het opgavegericht werken’
Voorzitter Rekenkamercommissie: dhr. H. Smeets

1. Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Raijmakers
4
Voorbereidende vergadering jaarstukken 2019 en Conceptbegroting 2021 Veilig Thuis Gelderland Midden
pfh: Engels

1) Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Raijmakers