link naar deze pagina

Zaal 1(voorheen Hal) - 19 november 2019

Locatie: De Bongerd, Heteren
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: R.B.H. Beune
Toelichting: 1. Voorbereidende vergadering Vaststellen van uitgangspunten en wegingscriteria voor het aanwijzen van voorkeurslocaties voor nieuwe woonwagenstandplaatsen inclusief de benodigde middelen tot aan de fase van locatiekeuze
4. Voorbereidende vergadering Vaststellen Verzamelbestemmingsplan 2019 (3 locaties)
7. Voorbereidende vergadering Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, De Hel ongenummerd, Randwijk
10. Voorgestelde hamerstukken:
10.1 Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Noordhoeksestraat 2, Driel
10.2 Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied, Boterhoeksestraat 15, Heteren"
10.3 Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied, Elster Grindweg 22 en Hoenveldsestraat ongenummerd, Dri
Algemene documenten:

1
Voorbereidende vergadering Vaststellen van uitgangspunten en wegingscriteria voor het aanwijzen van voorkeurslocaties voor nieuwe woonwagenstandplaatsen inclusief de benodigde middelen tot aan de fase van locatiekeuze
Pfh. Hol

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
4
Voorbereidende vergadering Vaststellen Verzamelbestemmingsplan 2019 (3 locaties)
Pfh. Hol

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
7.
Voorbereidende vergadering Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, De Hel ongenummerd, Randwijk
Pfh. Hol

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
10
Voorgestelde hamerstukken:
Pfh. Hol

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
10.1
Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Noordhoeksestraat 2, Driel
10.2
Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied, Boterhoeksestraat 15, Heteren"
10.3.
Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied, Elster Grindweg 22 en Hoenveldsestraat ongenummerd, Driel"