link naar deze pagina

Zaal 1(RijnWaalzaal) - 11 mei 2021

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. E. Patelias-Pieks
Toelichting: In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

**++CLUSTER  RUIMTE++**
1\. Voorbereidende vergadering Regionale Energie Strategie regio Arnhem\-Nijmegen
2\. Voorbereidende vergadering Vaststellen bestemmingsplan Elst\, Rijzenburg\, Rijksweg\-Noord 86\-88 en beeldkwaliteitsplan Rijzenburg Elst
3\. Voorbereidende vergadering Omgevingsvergunning Verwijsmast Park 15
4\. Voorbereidende vergadering Omgevingsvergunning Reclamemast Park 15
5\. RondeTafelGeprek met college over ambitiedocument en samenwerkingsagenda Boven\-Linge

1
Voorbereidende vergadering Regionale Energie Strategie regio Arnhem-Nijmegen
**Cluster ruimte**

Portefeuillehouder: Horsthuis-Tangelder

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
2
Voorbereidende vergadering Vaststellen bestemmingsplan Elst, Rijzenburg, Rijksweg-Noord 86-88 en beeldkwaliteitsplan Rijzenburg Elst
**Cluster ruimte**

Portefeuillehouder: Hol

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
3
Voorbereidende vergadering Omgevingsvergunning Verwijsmast Park 15
**Cluster ruimte**

Portefeuillehouder: Hol

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
4
Voorbereidende vergadering Omgevingsvergunning Reclamemast Park 15
**Cluster ruimte**

Portefeuillehouder: Hol

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
5
RondeTafelGeprek met college over ambitiedocument en samenwerkingsagenda Boven-Linge
**Cluster ruimte**

Portefeuillehouder: Hol

1) Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Pfeiffer