link naar deze pagina

Zaal 3 (voorheen SO2-Elster Toren) - 21 mei 2019

Locatie: De Oldenburg, Driel
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. E. Patelias-Pieks
Toelichting: 3. Voorbereidende vergadering Zienswijze Concept-begroting 2020 en voorlopige jaarrekening 2018 en jaarverslag 2018 Regio Arnhem-Nijmegen
6. Voorbereidende vergadering MGR- gewijzigde begroting 2019, meerjarenbegroting 2020-2023, uitvoeringsprogramma, uitvoeringsplan
8. Voorbereidende vergadering Meerjarenbegroting BVO-DRAN 2020-2023 en de gewijzigde begroting 2019
Algemene documenten:

3. .
Voorbereidende vergadering Zienswijze Concept-begroting 2020 en voorlopige jaarrekening 2018 en jaarverslag 2018 Regio Arnhem-Nijmegen
(pfh Hol)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Blanken
6.
Voorbereidende vergadering MGR- gewijzigde begroting 2019, meerjarenbegroting 2020-2023, uitvoeringsprogramma, uitvoeringsplan
(pfh Engels)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Blanken

zienswijze moet voor 27 juni binnen zijn. Ambtelijk is al aangegeven dat de zienswijze van Overbetuwe na de raad van 3 juni komt.
8.
Voorbereidende vergadering Meerjarenbegroting BVO-DRAN 2020-2023 en de gewijzigde begroting 2019
(pfh Engels)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Blanken

Zienswijze moet voor 17 mei binnen zijn bij BVO-DRAN. Vorige week is, onder druk van 11 van de 18 gemeenten, door BVO-DRAN aangegeven dat de termijn is opgeschoven naar 7 juni. Het presidium zet het onderwerp voor een voorbereidende vergadering op 21 mei en voor de raad op 3 juni. Ambtelijk moet dit vast gemeld worden bij de BVO-DRAN. (actie bestuursadviseur)