link naar deze pagina

Zaal 3 (voorheen SO2-Elster Toren) - 21 mei 2019

Locatie: De Oldenburg, Driel
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. E. Patelias-Pieks
Toelichting: 3. Voorbereidende vergadering Zienswijze Concept-begroting 2020 en voorlopige jaarrekening 2019 en jaarverslag 2018 Regio Arnhem-Nijmegen
6. Voorbereidende vergadering MGR- gewijzigde begroting 2019, meerjarenbegroting 2020-2023, uitvoeringsprogramma, uitvoeringsplan
8. Voorbereidende vergadering Meerjarenbegroting BVO-DRAN 2020-2023 en de gewijzigde begroting 2019

3
Voorbereidende vergadering Zienswijze Concept-begroting 2020 en voorlopige jaarrekening 2019 en jaarverslag 2018 Regio Arnhem-Nijmegen
Raadsvoorstel en Raadsbesluit volgen zsm !

(pfh Hol)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Blanken
6.
Voorbereidende vergadering MGR- gewijzigde begroting 2019, meerjarenbegroting 2020-2023, uitvoeringsprogramma, uitvoeringsplan
(pfh Engels)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Blanken

zienswijze moet voor 27 juni binnen zijn. Ambtelijk is al aangegeven dat de zienswijze van Overbetuwe na de raad van 3 juni komt.
8.
Voorbereidende vergadering Meerjarenbegroting BVO-DRAN 2020-2023 en de gewijzigde begroting 2019
(pfh Engels)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Blanken

Stuk volgt zsm na collegebehandeling. Zienswijze moet voor 17 mei binnen zijn bij BVO-DRAN Voorstel: 7 mei: bespreekstuk in de raad. (voorstel zal zijn om geen zienswijze in te dienen)