link naar deze pagina

Zaal 2 (voorheen Commissiekamer) - 26 maart 2019

Locatie: De Bongerd, Heteren
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. E. Patelias-Pieks
Toelichting: 2. Voorbereidende vergadering Nota Integrale Veiligheid 2015 - 2019 uitvoeren t/m 2020
3. Voorbereidende vergadering Concept Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 Oost-Nederland en concept Veiligheidsstrategie 2019-2022 O-N
Algemene documenten:

2
Voorbereidende vergadering Nota Integrale Veiligheid 2015 - 2019 uitvoeren t/m 2020
(pfh. Van Asseldonk)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Blanken
3
Voorbereidende vergadering Concept Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 Oost-Nederland en concept Veiligheidsstrategie 2019-2022 O-N
(pfh. Van Asseldonk)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Blanken