link naar deze pagina

Zaal 1(RijnWaalzaal) - 7 april 2021

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: mevr. J. Rouwenhorst
Toelichting: In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

**++CLUSTER INWONERS++**
1\. Post\- en actielijsten cluster inwoners
2\. Voorbereidende vergadering Beleidsmonitor Sociaal Domein 2020
3\. Actualiseren Wmo\- en jeugdverordening
4\. Informatiebijeenkomst van het college Ontwikkelingen beschermd wonen
Algemene documenten:

1
Post- en actielijsten cluster inwoners
2
Voorbereidende vergadering Beleidsmonitor Sociaal Domein 2020
Portefeuillehouder: Engels

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Wolters
3
Actualiseren Wmo- en jeugdverordening
Portefeuillehouder: Engels

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Wolters

Tijdens de raad van februari is dit voorstel met bijbehorende stukken voor een maand aangehouden met de toezegging dat de beleidsregel zou worden aangepast:
Aanpassing:
Art. 2 aangepast: nieuwe tekst: Deze beleidsregel geldt voor ouders en hun jeugdigen woonachtig in de gemeente Overbetuwe.
Art. 3.2 aangepast: nieuwe tekst:
3.2. Onder eigen kracht wordt ook verstaan dat ouders voldoende inkomen hebben om voor hun kind te zorgen. Indien de financiƫle situatie van het gezin om wat voor reden onder druk komt te staan dan zal in overleg gekeken worden welke mogelijkheden er zijn om hieraan het hoofd te bieden. Voor een beoordeling van de financiƫle situatie van ouders wordt gebruik gemaakt van de Nibud-rekentool: persoonlijk budgetadvies. De mogelijkheid om te beschikken over een voldoende inkomen is van belang bij de vraag of er sprake is van voldoende eigen probleemoplossend vermogen.
4
Informatiebijeenkomst van het college Ontwikkelingen beschermd wonen
Dit agendapunt is van de agenda verwijderd !
Deze bijeenkomst zal op een later moment opnieuw geagendeerd worden.