link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 18 april 2019

Locatie: Theater De Kik
Aanvang: 15:00
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: mevr. J.J. van Brakel-Huijgen
Toelichting: ALLEEN VOOR GENODIGDEN!

Bijzondere raadsvergadering ivm de installatie en beëdiging van mevrouw Patricia Hoytink-Roubos als burgemeester van gemeente Overbetuwe

1
Opening bijzondere raadsvergadering door mevrouw Hanny van Brakel – Huijgen, waarnemend voorzitter van de gemeenteraad.
2
Voorlezen Koninklijk besluit benoeming door raadsgriffier mevrouw Dorien van der Kamp.
3
Toespraak door Commissaris van de Koning van Gelderland de heer John Berends.
4
Mevrouw Patricia Hoytink – Roubos legt de eed af ten overstaan van de Commissaris van de Koning van Gelderland de heer John Berends.
5
Commissaris van de Koning van Gelderland de heer John Berends korte felicitatie en tekening eeddoening
Commissaris van de Koning van Gelderland de heer John Berends spreekt een korte felicitatie uit waarna het proces verbaal van eeddoening wordt getekend door burgemeester Patricia Hoytink-Roubos en Commissaris van de Koning van Gelderland de heer John Berends.
6
Toespraak door de waarnemend-voorzitter van de gemeenteraad mevrouw Hanny van Brakel – Huijgen
Overhandiging ambtsketen en voorzittershamer van de gemeenteraad van Overbetuwe.
7
Toespraak namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe 1e Loco-burgemeester Jan van Baal.
8
Toespraak door burgemeester Joost van Oostrum, gemeente Berkelland
9
Toespraak door burgemeester Carol van Eert van de burgemeesterskring Veluwezoom en de Liemers
10
Toespraak door burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Lingewaard.
11
Toespraak burgemeester Patricia Hoytink-Roubos.
12
Sluiting bijzondere raadsvergadering door burgemeester Patricia Hoytink-Roubos.