link naar deze pagina

Zaal 2 (voorheen Commissiekamer) - 15 januari 2019

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst
Aanvang: 20:45
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. H. van den Moosdijk
Toelichting: 2. Voorbereidende vergadering Visie op de organisatie van het sociaal domein.
9. Voorbereidende vergadering Visie en ontwikkeling Participatiewet 2019-2022.
Algemene documenten:

2
Voorbereidende vergadering Visie op de organisatie van het sociaal domein
(pfh. Engels)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
9
Voorbereidende vergadering Visie en ontwikkeling Participatiewet 2019-2022