link naar deze pagina

Zaal 1(voorheen Hal) - 12 februari 2019

Locatie: Dorpshuis De Schakel, Oosterhout
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. A.J. Versluis
Toelichting: 1. Voorbereidende vergadering vaststellen bestemmingsplan "Elst, Spoorkruising Rijksweg-Noord"
4. Voorbereidende vergadering vaststellen bestemmingsplan "Elst, Spoorkruising 1e Weteringsewal en kruising Ceintuurbaan"
7. Voorbereidende vergadering Geurgebiedsvisie, Geurverordening en Beleidsregel geurhinder
9. Voorbereidende vergadering vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Spoorlaan te Elst
Algemene documenten:

1
Voorbereidende vergadering vaststellen bestemmingsplan "Elst, Spoorkruising Rijksweg-Noord"
Pfh. J. van Baal

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
4.
Voorbereidende vergadering vaststellen bestemmingsplan "Elst, Spoorkruising 1e Weteringsewal en kruising Ceintuurbaan"
Pfh. J. van Baal

1) Vaststellen agenda
2) spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
7
Voorbereidende vergadering Geurgebiedsvisie, Geurverordening en Beleidsregel geurhinder
(pfh. Van Baal)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
9. .
Voorbereidende vergadering vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Spoorlaan te Elst
Pfh. W. Hol

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers