link naar deze pagina

Zaal 2 - 5 maart 2024

Locatie: V.07b Waalzaal, Gemeentehuis Elst
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: A.W. Schoneveld
Toelichting: **_++CLUSTER BESTUUR++_**

Voorrondegriffier: Pfeiffer

1\. Post- en actielijsten cluster Bestuur
2\. Voorbereidende vergadering Initiatiefvoorstel Periodieke evaluatie raadsrapporteurs 2022-2023
3\. Voorbereidende vergadering Integraal veiligheidsplan 2024-2027
4\. RondeTafelgesprek met het college over informatiebehoefte raad nav P-Budget evaluatie Berenschot
Algemene documenten:

1
Post- en actielijsten cluster Bestuur
2
Voorbereidende vergadering Initiatiefvoorstel Periodieke evaluatie raadsrapporteurs 2022-2023
Portefeuillehouder: G. Maaijen

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht
3
Voorbereidende vergadering Integraal veiligheidsplan 2024-2027
Portefeuillehouder: Hoytink-Roubos
1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht
4
RondeTafelgesprek met het college over informatiebehoefte raad nav P-Budget evaluatie Berenschot
Portefeuillehouder: Hoytink-Roubos
1. Vaststellen agenda

Voor dit RTGC is toch geen presentatie aangeleverd, doel van de vergadering is:

1\. Vaststellen welke stuurinformatie de raad nodig heeft in de Kadernota, BERAP, begroting, jaarrekening en jaarlijkse informatiebijeenkomst door de Gemeentesecretaris over het Pbudget, buiten de inzichten die nu verkregen wordt in deze documenten/bijeenkomst? 
 2. Concreet maken van eventuele aanpassingen in de kadernota, BERAP, begroting, jaarrekening en informatiebijeenkomst door de Gemeentesecretaris.