link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 7 mei 2019

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: 1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststelling agenda
4. Vaststellen besluitenlijsten van 2 april 2019 en 16 april 2019
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Verbonden Partijen
7. Bestemmingsplan "Zetten, Hessenbergstraat 19"
8. Bestemmingsplan "Elst, Vogelzang 25"
9. Reclamenota Overbetuwe 2019
10. Eerste tussenrapportage 2019 (TR1-2019)
11. Administratieve- en begrotingswijzigingen 2019

1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststelling agenda
4
Vaststellen besluitenlijsten van 2 april 2019 en 16 april 2019
5
Ingekomen stukken en mededelingen
6
Verbonden Partijen
7.
Bestemmingsplan "Zetten, Hessenbergstraat 19"
Hamerstuk

8.
Bestemmingsplan "Elst, Vogelzang 25"
Hamerstuk
9.
Reclamenota Overbetuwe 2019
Hamerstuk
9.a
19-05-07 Amendement BOB over lichtreclame-versie 3
9.b
19-05-07 Amendement D66 over reclamenota
10. .
Eerste tussenrapportage 2019 (TR1-2019)
Hamerstuk
11
Administratieve- en begrotingswijzigingen 2019
12
Motie GroenLinks PvdA meer sociale woningbouw in bestemmingsplan Herveld Tuyn van Limes
Motie wordt aangehouden
13
Sluiting