link naar deze pagina

Zaal 1(RijnWaalzaal) - 9 februari 2021

Locatie: Digitaal via IBABS
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. A.J. Versluis
Toelichting: **Cluster Ruimte**

In verband met de geldende corona maatregelen is deze vergadering digitaal. U kunt de vergadering rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

1\. Post\- en actielijsten
2\. Voorbereidende vergadering Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte
3\. Voorbereidende vergadering uitgangspuntennotitie Woonagenda Overbetuwe 2025
4\. Voorbereidende vergadering Wanmolen
5\. Voorbereidende vergadering Bouw MFC Valburg en herinrichting buitenruimte MFC Valburg en Molenhoekplein
Algemene documenten:

1
Post- en actielijsten
Voorrondegriffier: Raijmakers
2
Voorbereidende vergadering Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte
Portefeuillehouder: Faber-De Lange

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
3
Voorbereidende vergadering Uitgangspuntennotitie Woonagenda Overbetuwe 2025
Portefeuillehouder: Hol

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
3.a
Inspraakreacties woonagenda
4
Voorbereidende vergadering Nieuwbouw Wanmolen
Portefeuillehouder: Hol

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
4.a
Inspraakreactie Nieuwbouw Wanmolen
5
Voorbereidende vergadering Bouw MFC Valburg en herinrichting buitenruimte MFC Valburg en Molenhoekplein
Portefeuillehouder: Engels

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers