link naar deze pagina

Zaal 1(voorheen Hal) - 4 februari 2020

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:45
Voorzitter:
Toelichting: 1. Informatiebijeenkomst college Toelichting ambitiedocument duurzame mobiliteit en bereikbaarheid regio AN
Algemene documenten:

1.
Informatiebijeenkomst college Toelichting ambitiedocument duurzame mobiliteit en bereikbaarheid regio AN
Pfh: Hortshuis-Tangelder

Invulling door college