link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 4 februari 2020

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: 1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststelling agenda
4. Spreekrecht publieke tribune*
5. Vaststelling besluitenlijst van 07-01-2020
6. Ingekomen stukken en mededelingen
7. Verbonden partijen
8. Aanwijzen accountant 2020-2025*
9. Aanpassen overeenkomst met provincie mbt railterminal, addendum overeenkomst Knoop 38
10. Rekenkamerrapport Quick Scan duurzaamheid
11. Notitie reikwijdte en Detailniveau RTG
12. Vaststellen bestemmingsplan Elst, Bemmelseweg 108
13. Administratieve- en begrotingswijzigingen

1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststelling agenda
4
Spreekrecht publieke tribune*
*= Spreekrecht alleen voor agendapunten die rechtstreeks op deze agenda zijn geplaatst
5
Vaststelling besluitenlijst 07 januari 2020
6
Ingekomen stukken en mededelingen
7
Verbonden partijen
8
Aanwijzen accountant 2020-2025*
Bespreekstuk
9
Aanpassen overeenkomst met provincie mbt railterminal, Addendum overeenkomst Knoop 38
Bespreekstuk
9.a
Amendement VVD, GBO, CU Bedenkingen Addendum Overeenkomst Knoop 38
9.b
D66 Amendement Bedenkingen Addendum Overeenkomst Knoop 38
10
Rekenkamerrapport Quick scan duurzaamheid
Bespreekstuk
10.a
Amendement Rekenkamerrapport duurzaamheid
11.
Notitie Reikwijdte en Detailniveau RTG
Hamerstuk
12
Vaststellen bestemmingsplan "Elst, Bemmelseweg 108"
Hamerstuk
13
Administratieve- en begrotingswijzigingen
14
Motie GL-PvdA-CU-D66-GBO-CDA signaal aan de minister
15
Motie Veiligheid en Vuurwerk VVD, D66, CU
16
Sluiting