link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 2 juli 2019

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. R.P. Hoytink-Roubos
Toelichting: 1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Spreekrecht publieke tribune
5. Jaarstukken 2018
6. Kadernota
7. Sluiting

1
Opening
2
Vaststelling agenda

3
Ingekomen stukken en mededelingen
4
Spreekrecht publieke tribune
- Ramon Barends
5
Jaarstukken 2018*
Hamerstuk
6
Kadernota 2020
Richtlijn tijdsverloop kadernotabehandeling:
19.25-20:45 eerste termijn raad (max 8 minuten spreektijd per fractie)
20:45-21:15 schorsing
21:15-22:10 eerste termijn college (max 8 minuten spreektijd per pfh)
22:10-22:20 pauze/schorsing
22:20-23:10 tweede termijn raad (max 5 minuten spreektijd per fractie)
23:10-23:40 tweede termijn college (max 5 minuten spreektijd per pfh)
23:40-24:00 stemmingen (amendementen=> kadernota=> moties)

*interrupties zijn in alle termijnen toegestaan. Interrupties gaan niet af van de tijd van de spreker
6.A.1
Veilige Ceintuurbaan Westeraam uitgebreid
6.A.2
75 jaar vrijheid
6.A.3
Besparingen sociaal domein
6.A.4
Werkelijk beeld meerjarenperspectief 2020-2023
6.A.5
Schrappen PNL post 22
6.A.6
Woonwagens
6.A.7
Knuffelbijen
6.A.8
OBGZ
aangehouden
6.M.1
Budget Sociaal Domein
6.M.2
Personeelsbudget
6.M.3
Eenzaamheid
6.M.4
Centrumplan Driel faseren en eerst onderzoeken
Aangehouden
6.M.5
Samen en Integraal met de provincie: een nieuwe lente
6.M.6
Dorpshart Zetten
6.M.7
Speeltuin wijk De Vierslag
6.M.8
Knuffelbijen
Deze motie is vervallen, is amendement A7 geworden
6.M.9
Inspraak- en participatiebeleid
6.M.10
Beter bomenbeleid
6.M.11
Zwemmen in Overbetuwe
6.M.12
Overbetuwe duurzaam mobiel
6.M.13
Raadsleden de scholen in
6.M.14
Digitale verkiezingsborden
6.M.15
Tergouw
6.M.16
Afvalscheiding op scholen en andere maatschappelijke organisaties
6.M.17
Stolpersteine
6.M.18
Meer muziek in de klas betaalbaar
6.M.19
Ondersteuningstraject agrarische sector
7
Sluiting