link naar deze pagina

Zaal 3 - 14 mei 2024

Locatie: V.08 Oude Raadzaal, Gemeentehuis Elst
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: M.J. Mulder
Toelichting: **_++CLUSTER BESTUUR++_**
Voorrondegriffier: Pfeiffer

1\. Voorbereidende vergadering ontwerp wijzigingsvoorstel gemeenschappelijke regeling VGGM
2\. Informatiebijeenkomst college BIZ centrum Elst
3\. Informatiebijeenkomst college Regionale agenda en begroting Groene Metropoolregio (GMR)
4\. RTGC Overbetuwse opgaven binnen de Groene Metropoolregio (GMR)

1
Voorbereidende vergadering ontwerp wijzigingsvoorstel gemeenschappelijke regeling Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
Portefeuillehouder: Hoytink-Roubos

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht
2
Informatiebijeenkomst college BIZ centrum Elst
Portefeuillehouder: Horsthuis-Tangelder
1. Vaststellen agenda

Zie: [https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR633772/1](https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR633772/1)
3
Informatiebijeenkomst college Regionale agenda en begroting Groene Metropoolregio (GMR)
Portefeuillehouder: Van den Dam

1) Vaststellen agenda
4
RTGC Overbetuwse opgaven binnen de Groene Metropoolregio (GMR)
Portefeuillehouder: Van den Dam

1) Vaststellen agenda