link naar deze pagina

Zaal 3 (voorheen SO2-Elster Toren) - 24 maart 2020

Locatie: Dorpshuis De Schakel, Oosterhout
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter:
Toelichting: **VERGADERING GEANNULEERD !!**
**I.v.m. de landelijk afgekondigde maatregelen m.b.t. het Corona-virus heeft de burgemeester besloten alle bijeenkomsten van de raad tot 6 april af te lassen**

3 - Voorbereidende vergadering Advisering lokaal publieke media-instelling
6 - Voorbereidende vergadering Stuurmodel Overbetuwe 2020 (gewijzigde invulling P&C Cyclus)
9 - Voorbereidende vergadering Nota van uitgangspunten sport- en beweegbeleid

VERGADERING GEANNULEERD !!
3.
Voorbereidende vergadering Advisering lokaal publieke media-instelling
Portefeuillehouder: Horsthuis-Tangelder

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Blanken
6.
Voorbereidende vergadering Stuurmodel Overbetuwe 2020 (gewijzigde invulling P&C Cyclus)
Portefeuillehouder: Faber- De Lange

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Blanken

De presentatie de de concerncontroller op 4 maart in de auditcommissie heeft gegeven is nu toegevoegd aan de stukken.
9.
Voorbereidende vergadering Nota van uitgangspunten sport- en beweegbeleid
Portefeuillehouder: Hol

1) Vaststellen agenda
2) SpreekrechtVoorrondegriffier: Blanken