link naar deze pagina

Raadswerkgroepen - 7 januari 2021

Locatie: Digitaal via Webex
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Dia Vennis
Toelichting: ++Bijeenkomst raadswerkgroep Omgevingswet++**Link naar opname:**
https://raadoverbetuwe.my.webex.com/recordingservice/sites/raadoverbetuwe.my/recording/playback/bf268e7c23294146b9e155577a3aa954
**Wachtwoord voor opname:**
hQffEbm2

++Nieuwe map documenten Omgevingswet++
In iBabs is een nieuwe map aangemaakt met documenten over de Omgevingswet. De documenten zijn gerangschikt op vergaderdata van de raadswerkgroep Omgevingswet.
Deze map is voor alle raads- en burgerleden toegankelijk.
Vindplaats: iBabs → Documenten → Raadswerkgroep Omgevingswet (onder gedeelde folders).

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van 2 december 2020
4
Notitie Adviesrecht
Bespreken op inhoud
5
Memo participatie bij buitenplanse OPA's
Bespreken op inhoud
6
Ambitiedocument
Bespreken op inhoud
7
Vast agendapunt: planning raadsbesluiten
Het is zinvol om elke keer de raadsplanning erbij te pakken en te zien in hoeverre we als raadswerkgroep moeten bijstellen/ versnellen/ andere keuzes moeten maken. Het geeft daarnaast natuurlijk ook inzicht in waar we in het proces staan, wat we al gedaan hebben en wat er nog te doen staat.
8
Vast agendapunt: agendapunten volgende bijeenkomst op 25 februari 2021
9
Wvttk en rondvraag
10
Afsluiting