link naar deze pagina

Zaal 1(voorheen Hal) - 17 december 2019

Locatie: Dorpshuis De Schakel, Oosterhout
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. A.J. Versluis
Toelichting: 1. Voorbereidende vergadering Bestemmingsplan Elst, Over Betuwe College
3. Voorbereidende vergadering 1. Plussenbeleid niet-grondgebonden veehouderij Overbetuwe en 2. Paraplubestemmingsplan Plussenbeleid
5. Voorbereidende vergadering Bestemmingsplan "Buitengebied, Aamsepad 2, Elst"
Algemene documenten:

1. .
Voorbereidende vergadering Bestemmingsplan Elst, Over Betuwe College
Pfh: Engels

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
3. .
Voorbereidende vergadering 1. Plussenbeleid niet-grondgebonden veehouderij Overbetuwe en 2. Paraplubestemmingsplan Plussenbeleid
Pfh: Hol

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
5. .
Voorbereidende vergadering Bestemmingsplan "Buitengebied, Aamsepad 2, Elst"
Pfh: Hol

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers