link naar deze pagina

Raadswerkgroepen - 12 maart 2020

Locatie: Elzepas S04, gemeentehuis Elst
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: mevr. A.J. Versluis
Toelichting: raadswerkgroep wonen

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst
4
Legitimatie en communicatie
5
Planningslijst
6
Uit te zetten acties
7
Thema's 2020
8
Agendapunten volgende bijeenkomst
9
Rondvraag en sluiting