link naar deze pagina

Zaal 1(voorheen Hal) - 22 oktober 2019

Locatie: De Oldenburg, Driel
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. H. Krijgsman
Toelichting: 1. Bijeenkomst over het Inpassingsplan Railterminal Gelderland
4. Voorbereidende vergadering Vaststellen en financiering Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen

1
Bijeenkomst over het Inpassingsplan Railterminal Gelderland
Voorrondegriffier: Raijmakers
4.
Voorbereidende vergadering Vaststellen en financiering Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen
Pfh: Faber- de Lange

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers