link naar deze pagina

Zaal 1 - 5 maart 2024

Locatie: V.07a Rijnzaal, Gemeentehuis Elst
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: J.L. Termorshuizen
Toelichting: **_++CLUSTER RUIMTE++_**
Voorrondegriffier: Raijmakers

1\. Post- en actielijsten cluster Ruimte
2\. Voorbereidende vergadering bestemmingsplan “Elst, multifunctioneel sportcentrum”
3\. Voorbereidende vergadering Programmaplan duurzaamheid
4\. Voorbereidende vergadering bestemmingsplan Elst, industrieweg Politielocatie
5\. Voorbereidende vergadering bestemmingsplan Buitengebied, Hollanderbroeksestraat 31 Elst
Algemene documenten:

1
Post- en actielijsten cluster Ruimte
2
Voorbereidende vergadering bestemmingsplan “Elst, multifunctioneel sportcentrum”
Portefeuillehouder: Hol

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht
3
Voorbereidende vergadering Programmaplan duurzaamheid
Portefeuillehouder: vd Dam

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht
4
Voorbereidende vergadering bestemmingsplan Elst, industrieweg Politielocatie
Portefeuillehouder: Horsthuis-Tangelder

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht
pdf 24-03-19.04 Raadsvoorstel bestemmingsplan “Elst, Industrieweg, Politielocatie” (70KB)
pdf 24-03-19.04 Concept-Raadsbesluit bestemmingsplan “Elst, Industrieweg, Politielocatie” (54KB)
pdf 24-03-19.04 Relevant stuk 1, Elst, Industrieweg politielocatie_Toelichting (27.7MB)
pdf 24-03-19.04 Relevant stuk 2, Elst, Industrieweg politielocatie_Planregels (3MB)
pdf 24-03-19.04 Relevant stuk 3, Verbeelding bestemmingsplan Elst, Industrieweg politielocatie (222KB)
pdf 24-03-19.04 Relevant stuk 4, Elst, Industrieweg politielocatie_Toelichting_Bijlage 1 Quickscan geluid (628KB)
pdf 24-03-19.04 Relevant stuk 5, Elst, Industrieweg politielocatie_Toelichting_Bijlage 2 Akoestisch onderzoek (3.2MB)
pdf 24-03-19.04 Relevant stuk 6, Elst, Industrieweg politielocatie_Toelichting_Bijlage 3 Onderzoek externe veiligheid (1.5MB)
pdf 24-03-19.04 Relevant stuk 7, Bijlage 4 Advies Veiligheid- en gezondheidsregio Gelderland-Midden (1.7MB)
pdf 24-03-19.04 Relevant stuk 8, Elst, Industrieweg politielocatie_Toelichting_Bijlage 5 Saneringsplan Industrieweg 2 Elst (10.5MB)
pdf 24-03-19.04 Relevant stuk 9, Bijlage 6 Second opinion bodemkwaliteit Industrieweg 2 Elst (192KB)
pdf 24-03-19.04 Relevant stuk 10, Bijlage 7 Verkennend bodemonderzoek PFAS Industrieweg 2 Elst (945KB)
pdf 24-03-19.04 Relevant stuk 11, Elst, Industrieweg politielocatie_Toelichting_Bijlage 8 Quickscan flora en fauna (1.4MB)
pdf 24-03-19.04 Relevant stuk 12, Elst, Industrieweg politielocatie_Toelichting_Bijlage 9 Stikstofdepositieonderzoek gebruiksfase (751KB)
pdf 24-03-19.04 Relevant stuk 13, Elst, Industrieweg politielocatie_Toelichting_Bijlage 10 Stikstofdepositieonderzoek realisatiefase (1.6MB)
pdf 24-03-19.04 Relevant stuk 14, Bijlage 11 Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek Archeologie (3.7MB)
pdf 24-03-05.04 technische vragen D66 bp politiecentrum (111KB)
pdf 24-03-05.04 Technische vragen GBO bestemmingsplan industrieweg politielocatie (63KB)
pdf 24-03-05.04 Beantwoording technische vragen D66 bestemmingsplan Industrieweg Politiecentrum (114KB)
pdf 24-03-05.04 Beantwoording technische vragen GBO bestemmingsplan industrieweg politielocatie (53KB)
5
Voorbereidende vergadering bestemmingsplan Buitengebied, Hollanderbroeksestraat 31 Elst
Portefeuillehouder: Horsthuis-Tangelder

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht
pdf 24-03-19.05 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Hollanderbroeksestraat 31, Elst (123KB)
pdf 24-03-19.05 Concept raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Hollanderbroeksestraat 31, Elst (69KB)
pdf 24-03-19.05 Relevant stuk 1, Toelichting en regels Hollanderbroeksestraat 31, Elst (15.4MB)
pdf 24-03-19.05 Relevant stuk 2, Bijlagenboek BP BG, Hollanderbroeksestraat 31, Elst (8.4MB)
pdf 24-03-19.05 Relevant stuk 3, Verbeelding Hollanderbroeksestraat 31, Elst (125KB)
pdf 24-03-05.05 Technische vragen GroenLinks Overbetuwe Hollanderbroeksestraat 31 (65KB)
pdf 24-03-05.05 Technische vragen BOB Hollanderbroeksesestraat 31 Elst (107KB)
pdf 24-03-05.05 Technische vragen GBO bestemmingsplan Hollanderbroeksestraat 31 Elst (62KB)
pdf 24-03-05.15 technische vragen D66 bp Buitengebied Hollanderbroeksestraat 31 Elst (117KB)
pdf 24-03-05.05 Beantwoording technische vragen GroenLinks Overbetuwe Hollanderbroeksestraat 31 (69KB)
pdf 24-03-05.05 Beantwoording technische vragen BOB Hollanderbroeksesestraat 31 Elst (109KB)
pdf 24-03-05.05 Beantwoording technische vragen GBO bestemmingsplan Hollanderbroeksestraat 31 Elst (63KB)
pdf 24-05-03.05 Bijlage; Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang huis- en hobbydierenlijst en de gevolgen voor het houden van herten (130KB)
pdf 24-05-03.05 Bijlage; Voortgang huis- en hobbydierenlijst en een vrijstelling voor het houden van damherten en edelherten (71KB)
pdf 24-03-05.05 Beantwoording D66 technische vragen bpBuitengebied Hollanderbroeksestraat 31 Elst (118KB)
pdf 24-03-05.05 Inspreektekst inwoner ivm Hollanderbroeksestraat 31, Elst-2 (72KB)