link naar deze pagina

Zaal 1(RijnWaalzaal) - 23 september 2020

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. H. van den Moosdijk
Toelichting: In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

1\. Voorbereidende vergadering tweede bestuursrapportage 2020
2\. Voorbereidende vergadering verordening minimaregeling Overbetuwe 2020
3\. Rondetafelgesprek college over actualisatie APV
4\. Voorgesteld hamerstuk: evaluatie en actualisatie van de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting producten

1.
Voorbereidende vergadering tweede bestuursrapportage 2020
pfh: Faber - de Lange

1\. Vaststellen agenda
2\. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
2
Voorbereidende vergadering verordening minimaregeling Overbetuwe 2020
pfh: Horsthuis - Tangelder

1\. Vaststellen agenda
2\. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
3
Rondetafelgesprek college over actualisatie APV
pfh: Hoytink - Roubos

1\. Vaststellen agenda
2\. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
4
Voorgesteld hamerstuk: evaluatie en actualisatie van de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting producten
1\. Vaststellen agenda
2\. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer