link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 3 november 2020

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 17:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze raadsvergadering. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

1\. Opening
2\. Vaststelling agenda
3\. Spreekrecht publieke tribune
4\. Mededelingen
5\. Tweede bestuursrapportage 2020
6\. Programmabegroting 2021
7\. Sluiting