link naar deze pagina

Zaal 2 - 14 mei 2024

Locatie: V.07b Waalzaal, Gemeentehuis Elst
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: J.L. Termorshuizen
Toelichting: **_++CLUSTER INWONERS++_**
Voorrondegriffier: Blanken

1\. Voorbereidende vergadering jeugdvrijwilligersprijs en jeugdlintje
2\. RTGC Adviesrapport Inclusief Overbetuwe
3\. Voorbereidende vergadering Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling BVO DRAN
4\. Voorbereidende vergadering Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 BVO DRAN, incl. gewijzigde begroting 2024

1
Voorbereidende vergadering jeugdvrijwilligersprijs en jeugdlintje
Portefeuillehouder: Hoytink-Roubos

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht
2
RTGC Adviesrapport Inclusief Overbetuwe
Portefeuillehouder: Teunissen

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht
3
Voorbereidende vergadering Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoerings organisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN)
Portefeuillehouder: Post

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht
4
Voorbereidende vergadering Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 BVO DRAN, incl. gewijzigde begroting 2024
Portefeuillehouder: Post

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht