link naar deze pagina

Zaal 2 (voorheen Commissiekamer) - 21 mei 2019

Locatie: De Oldenburg, Driel
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. H. van den Moosdijk
Toelichting: 2. Voorbereidende vergadering Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe 2019
5. Voorbereidende vergadering Zienswijze begroting 2020 en Jaarrekening 2018 VGGM
7. Voorbereidende vergadering Geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2019
Algemene documenten:

2. .
Voorbereidende vergadering Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe 2019
(pfh Hoytink-Roubos)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
5.
Voorbereidende vergadering Zienswijze begroting 2020 en Jaarrekening 2018 VGGM
Zienswijze moet voor 1 juni binnen zijn.


(pfh Hoytink-Roubos)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
7.
Voorbereidende vergadering Geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2019
(pfh Hol)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer