link naar deze pagina

Zaal 2 (voorheen Commissiekamer) - 24 maart 2020

Locatie: Dorpshuis De Schakel, Oosterhout
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. E. Patelias-Pieks
Toelichting: **VERGADERING GEANNULEERD !!**
**I.v.m. de landelijk afgekondigde maatregelen m.b.t. het Corona-virus heeft de burgemeester besloten alle bijeenkomsten van de raad tot 6 april af te lassen**

2 - Voorbereidende vergadering Investeringsvoorstel zonnepanelen door middel van SDE + subsidie op het gemeentelijk vastgoed
5 - Informatiebijeenkomst inkoopbeleid en duurzaamheid / social return / MKB
8 - Informatiebijeenkomst Toelichting werkzaamheden A15

VERGADERING GEANNULEERD !!
2.
Voorbereidende vergadering Investeringsvoorstel zonnepanelen door middel van SDE + subsidie op het gemeentelijk vastgoed
Portefeuillehouders: Horsthuis-Tangelder & Faber- De Lange

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
5.
Informatiebijeenkomst inkoopbeleid en duurzaamheid / social return / MKB
Portefeuillehouder: Faber- De Lange

Invulling door het college
8.
Informatiebijeenkomst Toelichting werkzaamheden A15
Portefeuillehouder: HolInvulling door het college