link naar deze pagina

Zaal 1(RijnWaalzaal) - 28 oktober 2020

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. J. Rouwenhorst
Toelichting: In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.

1\. Voorbereidende vergadering  Aankoopregeling Knoop 38
2\. Informatiebijeenkomst door het  college m\.b\.t\. de Danenberg
3\. Voorgesteld hamerstuk Vaststellen bestemmingsplan Zetten\, Heldringstraat ongenummerd
4\. Voorbereidende vergadering Initiatiefvoorstel Reglement van Orde
5\. Voorbereidende vergadering  Initiatiefvoorstel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2020
6\. Informatiebijeenkomst Informatieveiligheid

1
Voorbereidende vergadering Aankoopregeling Knoop 38
pfh: Faber - de Lange

1\. Vaststellen agenda
2\. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
2
Informatiebijeenkomst door het college m.b.t. de Danenberg
pfh: Faber-De Lange

Invulling door het college
pdf 20-10-28.02 Agenderingsverzoek De Danenberg.pdf (77KB)
pdf 20-10-06.02 - Overeenkomsten Danenberg (54KB)
pdf 20-10-06.02 - ontwikkelingen Landschapspark de Danenberg (4.6MB)
pdf 20-11-10 A6 TIC; Openbaarmaking overeenkomsten De Danenberg def.pdf (101KB)
pdf 20-11-10 A6 TIC; Openbaarmaking overeenkomsten De Danenberg, bijlage EOK Danenberg ov.pdf (17.5MB)
pdf 20-11-10 A6 TIC; Openbaarmaking overeenkomsten De Danenberg, Bijlage 1 bij EOK ov.pdf (788KB)
pdf 20-11-10 A6 TIC; Openbaarmaking overeenkomsten De Danenberg, Bijlage 2 bij EOK voorovereenkomst ov.pdf (1.5MB)
pdf 20-11-10 A6 TIC; Openbaarmaking overeenkomsten De Danenberg, Bijlage 3 bij EOK ovk Park15 ov.pdf (5.7MB)
pdf 20-11-10 A6 TIC; Openbaarmaking overeenkomsten De Danenberg, Bijlage 4a VOBP toelichting.pdf (2.8MB)
pdf 20-11-10 A6 TIC; Openbaarmaking overeenkomsten De Danenberg, Bijlage 4b bij EOK Landschapspark de Danenberg BKP.pdf (9.1MB)
pdf 20-11-10 A6 TIC; Openbaarmaking overeenkomsten De Danenberg, Bijlage 5 bij EOK Landschapspark de Danenberg handboek locatie eisen 2014.pdf (1.3MB)
pdf 20-11-10 A6 TIC; Openbaarmaking overeenkomsten De Danenberg,- Bijlage 7 overdracht OR ov.pdf (223KB)
pdf 20-11-10 A6 TIC; Openbaarmaking overeenkomsten De Danenberg, Bijlage 8 bij EOK planschadeovk ov.pdf (2.2MB)
pdf 20-11-10 A6 TIC; Openbaarmaking overeenkomsten De Danenberg, Bijlage 9 1 bij EOK overzicht GISGEO ov.pdf (2.1MB)
pdf 20-11-10 A6 TIC; Openbaarmaking overeenkomsten De Danenberg, Bijlage 9 2 bij EOK GISGEO ov.pdf (1.2MB)
pdf 20-11-10 A6 TIC; Openbaarmaking overeenkomsten De Danenberg, Bijlage 9 3 bij EOK GISGEO ov.pdf (1.1MB)
pdf 20-11-10 A6 TIC; Openbaarmaking overeenkomsten De Danenberg, Bijlage 10 bij EOK VO ov.pdf (216KB)
3
Voorgesteld hamerstuk Vaststellen bestemmingsplan Zetten, Heldringstraat ongenummerd
pfh: Hol

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
4
Voorbereidende vergadering Initiatiefvoorstel Reglement van Orde
1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
5
Voorbereidende vergadering Initiatiefvoorstel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2020
1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
6
Informatiebijeenkomst Informatieveiligheid
pfh: Faber-De Lange

Invulling door het college