link naar deze pagina

Zaal 3 (voorheen SO2-Elster Toren) - 20 augustus 2019

Locatie: De Bongerd, Heteren
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. H. Krijgsman
Toelichting: 3. Voorbereidende vergadering Rapport rekenkamercommissie mbt burgerparticipatie
6. Informatiebijeenkomst college Resultaat participatietraject woongebied De Pas
Algemene documenten: