link naar deze pagina

Zaal 2 (voorheen Commissiekamer) - 21 januari 2020

Locatie: De Oldenburg, Driel
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. J. Rouwenhorst
Toelichting: 2. Voorbereidende vergadering Rekenkamerrapport Quick scan duurzaamheid
Algemene documenten:

2
Voorbereidende vergadering Rekenkamerrapport Quick scan duurzaamheid
Pfh. Horsthuis-Tangelder

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer