link naar deze pagina

Zaal 1(voorheen Hal) - 26 mei 2020

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: R.B.H. Beune
Toelichting: In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.


1. Voorbereidende vergadering  Beleidsregel toewijzing woonwagenstandplaatsen gemeente
2. Voorbereidende vergadering vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Reethsestraat 33 en Tielsestraat ong. (tussen 22 en 28), Valburg
3. Voorbereidende vergadering  Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen
4. Voorbereidende vergadering  ODRA jaarstukken 2019 en begroting 2021

1. .
Voorbereidende vergadering Beleidsregel toewijzing woonwagenstandplaatsen gemeente
Portefeuillehouder: Hol

1) Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Raijmakers
2. .
Voorbereidende vergadering vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Reethsestraat 33 en Tielsestraat ong. (tussen 22 en 28), Valburg
Portefeuillehouder: Hol

1) Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Raijmakers
3. .
Voorbereidende vergadering Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen
Portefeuillehouder: Hol

1) Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Raijmakers
4. .
Voorbereidende vergadering ODRA jaarstukken 2019 en begroting 2021
Portefeuillehouder: Horsthuis-Tangelder

1. Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Raijmakers