link naar deze pagina

Zaal 1(voorheen Hal) - 27 oktober 2020

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. A.J. Versluis
Toelichting: In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.

1\. RondeTafelGesprek  RTG stakeholder WMO \(en Jeugdwet\)
2\. Voorbereidende vergadering Beleidsplan sociaal domein 2020\-2024
3\. Rondetafelgesprek met college Arbeidsmigranten

1
RondeTafelGesprek RTG stakeholder WMO (en Jeugdwet)
pfh: Engels

1. Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Pfeiffer
2
Voorbereidende vergadering Beleidsplan sociaal domein 2020-2024
pfh: Engels/Horsthuis-Tangelder

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
3
Rondetafelgesprek met college Arbeidsmigranten
pfh: Horsthuis-Tangelder/Hol

Voorrondegriffier: Pfeiffer