link naar deze pagina

Zaal 1(RijnWaalzaal) - 10 februari 2021

Locatie: Digitaal via IBABS
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: mevr. J. Rouwenhorst
Toelichting: **Cluster Bestuur**

In verband met de geldende corona maatregelen is deze vergadering digitaal. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

1\. Post\- en actielijsten
2\. RondeTafelGesprek met college Economisch beleid Overbetuwe
3\. Voorbereidende vergadering Regionaal Programma Werklocaties regio Arnhem Nijmegen 2021\-2024
Algemene documenten:

1
Post- en actielijsten
Voorrondegriffier:Pfeiffer
2
RondeTafelGesprek met college Economisch beleid Overbetuwe
Portefeuillehouder: Horsthuis-Tangelder

1) Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Pfeiffer
3
Voorbereidende vergadering Regionaal Programma Werklocaties regio Arnhem Nijmegen 2021-2024
Portefeuillehouder: Faber- De Lange

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier Pfeiffer
4
sluiting