link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 16 april 2019

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. J.J. van Brakel-Huijgen
Toelichting: EXTRA RAADSVERGADERING 16 APRIL 2019 !
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland
5. Nota integrale veiligheid
6. Concept Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 Oost Nederland en concept Veiligheidsstrategie 2019-2022

1
Opening
2
Vaststellen agenda
Er ligt een verzoek om een interpellatie debat over de milieustraat toe te voegen aan de agenda
3
Ingekomen stukken en mededelingen
4. .
Ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland
(pfh. Van Baal)

4.a
amendement raadsbreed ontwerp inpassingsplan railterminal gelderland
4.b
19-04-16.04 Motie PvdA Bouwpercelen buurtschap Reeth
5
Nota Integrale Veiligheid 2015 - 2019 uitvoeren t/m 2020
(wnd pfh. Hol)

5.a
Motie CDA veiligheid
5.b
Motie GL wijkagenten en sociale teams
6
Concept Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 Oost-Nederland en concept Veiligheidsstrategie 2019-2022
(wnd pfh Hol)
6.a
Motie VVD over politiecapaciteit in Overbetuwe
7
Motie GBO en Groenlinks treinverbinding Arnhem-Tiel
8
Interpellatie debat Milieustraat
9
Sluiting