link naar deze pagina

Zaal 1(RijnWaalzaal) - 6 april 2021

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: mevr. A.J. Versluis
Toelichting: In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

**++CLUSTER RUIMTE++**
1\. Post\- en actielijsten cluster ruimte
2\. Voorbereidende vergadering Ontwikkelvisie Land van Tap
3\. Voorbereidende vergadering Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied\, Dijkversterking Wolferen\- Sprok"

**++CLUSTER BESTUUR++**
4\. Post\- en actielijster cluster bestuur
5\. Voorbereidende vergadering Rekenkamerrapport Volwassenheidsonderzoek Informatiebeveiliging totaal
Algemene documenten:

1
Post- en actielijsten cluster ruimte
2
Voorbereidende vergadering Ontwikkelvisie Land van Tap
**Cluster Ruimte**
Portefeuillehouder: Faber- de Lange

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
2.a
Inspraakreacties bij VV Ontwikkelvisie Land van Tap
pdf 21-04-06.02 Inspraakreactie inwoner Wagenmakersstraat.pdf (107KB)
pdf 21-04-06.02 Inspraakreactie Theater de Kik ivm Land van Tap.pdf (121KB)
pdf 21-03-09.04 Ingekomen reactie Dreamteam FreshForward ivm Land van Tap, zonder naw.pdf (135KB)
pdf 21-04-06.02 Reactie ivm Land van Tap inwoner Elst.pdf (95KB)
pdf 21-04-06.02 Inspraakreactie 11-03-2021 ontwikkelvisie Land van Tap van een omwonende en een omwonende die tevens lid is van het Dreamteam van Fresh Forward.docx (24KB)
pdf 21-04-06.02 Inspraakreactie 12-03-2021 ontwikkelvisie Land van Tap van twee omwonenden beiden tevens leden Dreamteam Fresh Forward.docx (23KB)
pdf 21-04-06.02 Inspraakreactie 13-03-2021 ontwikkelvisie Land van Tap van drie omwonenden LvT die tevens alle drie leden zijn van het Dreamteam Fresh Forward.docx (23KB)
pdf 21-04-06.02 Inspraakreactie 14-03-2021 ontwikkelvisie Land van Tap van drie omwonenden LvT die tevens alle drie leden zijn van het Dreamteam Fresh Forward.docx (22KB)
pdf 21-04-06.02 Inspraakreactie 15-03-2021 ontwikkelvisie Land van Tap van acht omwonenden LvT en ondergetekende die lid is van het Dreamteam Fresh Forward.docx (20KB)
pdf 21-04-06.02 Inspraakreactie 16-03-2021 ontwikkelvisie Land van Tap van drie omwonenden LvT waarvan 1 omwonende lid is van het Dreamteam Fresh Forward.docx (20KB)
pdf 21-04-06.02 Link naar video inspraakreactie inwoner Wagenmakersstraat ivm Land van Tap.docx (288KB)
pdf 21-04-06.02 Inspraakreactie inwoner Wagenmakersstraat ivm Land van Tap.docx (839KB)
pdf 21-04-06.02 Inspraakreactie Land van Tap 06042021.pdf (176KB)
pdf 21-04-06.02 Reactie op ontwikkeltraject en visie Land van Tap.pdf (452KB)
pdf 21-04-06.02 inspraakreactie huidcentrum Onze Huid, Elst.pdf (308KB)
pdf 21-04-06.02 inspraakreactie Stift juwelen Elst.pdf (309KB)
pdf 21-04-06.02 inspraakreactieHans Wonen Elst.pdf (516KB)
pdf 21-04-06.02 inspraakreactie Takko Fashion Elst.pdf (437KB)
pdf 21-04-06.02 inspraakreactie Beddenspecialist Topslapen, Elst.pdf (531KB)
pdf 21-04-06.02 inspraakreactie Medewerker Batouwe Apotheek.pdf (440KB)
pdf 21-04-06.02 inspraakreactie Bloem-ID, elst.pdf (507KB)
pdf 21-04-06.02 inspraakreactie omwonende Rijksweg Zuid.pdf (589KB)
pdf 21-04-06.02 inspraakreactie omwonende Land van Tap.pdf (578KB)
pdf 21-04-06.02 inspraakreactie GGZ Scharw├Ąchter.pdf (722KB)
pdf 21-04-06.02 inspraakreactie CME Land van Tap.pdf (469KB)
pdf 21-04-06.02 Inspraakreactie omwonende Land van Tap - binnengekomen 6 april 2021.docx (22KB)
pdf 21-04-06.02 Diverse reacties op Land van Tap binnengekomen tijdens Paasweekend!.docx (669KB)
pdf 21-04-06.02 Inspreektekst digitale inspreker.pdf (264KB)
3
Voorbereidende vergadering Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied, Dijkversterking Wolferen- Sprok"
**Cluster ruimte**
Portefeuillehouder: Hol

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
pdf 21-04-20.03 Raadsvoorstel Bestemmingsplan "Buitengebied, dijkversterking Wolferen-Sprok (39KB)
pdf 21-04-20.03 Concept raadsbesluit Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied, Dijkversterking Wolferen-Sprok (29KB)
pdf 21-04-20.03 Relevant stuk 7a Bestemmingsplan Buitengebied Dijkversterking Wolferen-Sprok Verbeelding deel 1/5 (600KB)
pdf 21-04-20.03 Relevant stuk 7b Bestemmingsplan Buitengebied Dijkversterking Wolferen-Sprok Verbeelding deel 2/5 (536KB)
pdf 21-04-20.03 Relevant stuk 7c Bestemmingsplan Buitengebied Dijkversterking Wolferen-Sprok Verbeelding deel 3/5 (766KB)
pdf 21-04-20.03 Relevant stuk 7d Bestemmingsplan Buitengebied Dijkversterking Wolferen-Sprok Verbeelding deel 4/5 (707KB)
pdf 21-04-20.03 Relevant stuk 7e Bestemmingsplan Buitengebied Dijkversterking Wolferen-Sprok Verbeelding deel 5/5 (518KB)
pdf 21-04-20.03 Relevant stuk 5 Planregels ONTD Bestemmingsplan Buitengebied Dijkversterking Wolferen-Sprok (4MB)
pdf 21-04-20.03 Relevant stuk 3 Toelichting ONTD Bestemmingsplan Buitengebied Dijkversterking Wolferen-Sprok (19.3MB)
pdf 21-04-20.03 Relevant stuk 4 Bijlagen bij de toelichting ONTD Bestemmingsplan Buitengebied Dijkversterking Wolferen-Sprok (382.6MB)
pdf 21-04-20.03 Relevant stuk 6 Bijlagen bij de regels ONTD Bestemmingsplan Buitengebied Dijkversterking Wolferen-Sprok (4.6MB)
pdf 21-04-20.03 Relevant stuk 1 Nota van Antwoord zienswijzen Dijkversterking Wolferen-Sprok (1.5MB)
pdf 21-04-06.03 Technische vragen BOB, BP Dijkversterking Wolferen-Sprok .docx (20KB)
pdf 21-04-06.03 Beantwoording Technische vragen BOB BP Dijkversterking Wolferen-Sprok_.docx (23KB)
pdf 21-04-06.03NvA Dijkversterking WOS inspreker Jacqueline Levisson spreektekst 6 4 2021.pdf (230KB)
pdf 21-04-06.03 Inspreektekst Mieke Dings 6 april 2021.docx (16KB)
pdf 21-04-06.03 Inspreektekst mevr. Nota inspreekrecht dijkversterking WOS 6 april 2021 Gemeente Overbetuwe.docx (18KB)
4
Post- en actielijsten cluster bestuur
5
Voorbereidende vergadering Rekenkamerrapport Volwassenheidsonderzoek Informatiebeveiliging gemeente Overbetuwe
**Cluster bestuur**
Voorzitter rekenkamercommissie: Smeets

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer