link naar deze pagina

Zaal 3 - 7 juni 2022

Locatie: B.01 Lingezaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J.M. Huisman
Toelichting: ++**CLUSTER BESTUUR**++
***Voorrondegriffier: Wolters***

1.  Post- en actielijsten cluster Bestuur
2\. Voorbereidende vergadering 1e Bestuursrapportage 2022
3\. Voorbereidende vergadering Archiefverordening en beheerregeling informatiebeheer 2022
Algemene documenten:

1
Post- en actielijsten cluster Bestuur
2
Voorbereidende vergadering 1e Bestuursrapportage 2022
Portefeuillehouder: Van den Dam

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht
3
Voorbereidende vergadering Archiefverordening en beheerregeling informatiebeheer 2022
Portefeuillehouder: Post

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht