link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 13 oktober 2020

Locatie:
Aanvang: 13:10
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: testvergadering

1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen besluitenlijsten van vorige vergadering
5
Raadsvoorstel ingekomen stukken en mededelingen
6
Verbonden Partijen
99
Sluiting