link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 3 september 2019

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: 1.Opening
2. Benoeming en installatie wethouder
3. Vragenuur
4. Vaststelling agenda
5. Spreekrecht publieke tribune*
6. Vaststelling besluitenlijsten 25 juni en 2 juli 2019
7. Ingekomen stukken en mededelingen
8. Verbonden partijen
9. Proces Accountant *
10. Vrijliggend fietspad Nieuwe Aamsestraat-Regenboog
11. Aankoop gronden ten oosten van Westeraam
12. Bestemmingsplan Zetten, Beatrixstraat
13. Vervangingsschema materieel 2018-2032
14. Rapport rekenkamercommissie mbt burgerparticipatie
15. Ontslag en benoeming burgerleden
16. Administratieve- en begrotingswijzigingen
17. Sluiting

1
Opening
2
Benoeming en installatie wethouder
3
Vragenuur
4
Vaststelling agenda
5
Spreekrecht publieke tribune*
*= Spreekrecht alleen voor agendapunten die rechtstreeks op de agenda worden geplaatst
6
Vaststelling besluitenlijsten 25 juni en 2 juli 2019
7
Ingekomen stukken en mededelingen
8
Verbonden partijen
9
Proces Accountant *
10. .
Vrijliggend fietspad Nieuwe Aamsestraat-Regenboog
11. .
Aankoop gronden ten oosten van Westeraam
12. .
Bestemmingsplan Zetten, Beatrixstraat
13. .
Vervangingsschema materieel 2018-2032
14.
Rapport rekenkamercommissie mbt burgerparticipatie
15
Ontslag en benoeming burgerleden
16
Administratieve- en begrotingswijzigingen
17
Sluiting