link naar deze pagina

Zaal 1(RijnWaalzaal) - 10 februari 2021

Locatie: Via Ibabs connect
Aanvang: 21:15
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. J. Rouwenhorst
Algemene documenten:

1
Post- en actielijsten
Voorrondegriffier: Pfeiffer
2
Voorbereidende vergadering Actualiseren Wmo- en jeugdverordening
Portefeuillehouder: Engels

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
3
Sluiting