link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 5 november 2019

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: 1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht publieke tribune
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Programmabegroting 2020
6. Sluiting
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht publieke tribune
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Programmabegroting 2020
5.a.1
A-1 Amendement BOB-D66 Afvalstoffenheffing
5.m.1
M-1 Motie D66-BOB-PvdA een menselijk gebaar voor de Molukken
5.m.2
M-2 Motie Groenlinks energietransitie voor iedereen
Motie aangehouden
5.m.3
M-3 Motie Groenlinks nu maatregelen voor duurzame toekomst
5.m.4
M-4 Motie D66-PvdA- BOB versnelling bouw sociale huurwoningen
Motie aangehouden
5.m.5
M-5 Motie BOB bieb Zetten
Motie aangehouden
5.m.6
M-6 Motie GroenLinks meer bouwen naar kwalitatieve behoefte
Motie aangehouden
6
Sluiting