link naar deze pagina

Zaal 2 (voorheen Commissiekamer) - 19 maart 2019

Locatie: De Oldenburg, Driel
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. E. Patelias-Pieks
Toelichting: 2. Rondetafelgesprek (RTG) Toekomst Kermissen Overbetuwe
5. Voorbereidende vergadering Wensen en bedenkingen initiatief Rijnstate in Elst Centraal
7. Voorbereidende vergadering Gemeente Overbetuwe en de toekomst van het doelgroepenvervoer in de regio Arnhem Nijmegen na 2020
Algemene documenten:

2
Rondetafelgesprek (RTG) Toekomst Kermissen Overbetuwe
(pfh. Hol)

1. Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Pfeiffer
5.
Voorbereidende vergadering Wensen en bedenkingen initiatief Rijnstate in Elst Centraal
(pfh. Hol)

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
7.
Voorbereidende vergadering Gemeente Overbetuwe en de toekomst van het doelgroepenvervoer in de regio Arnhem Nijmegen na 2020
(pfh. Engels)

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer