link naar deze pagina

Zaal 2 - 7 juni 2022

Locatie: V.08 Oude Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. E. Patelias-Pieks
Toelichting: **++CLUSTER INWONERS++**
***Voorrondegriffier: Blanken***

1\. Post\- en actielijsten cluster Inwoners
2\. Voorbereidende vergadering Beleidsmonitor sociaal domein 2021
3\. Voorbereidende vergadering Financiële jaarstukken en meerjarenbegroting MGR SDCG
4\. RondeTafelGesprek met het college over schuldhulpverlening
Algemene documenten:

1
Post- en actielijsten cluster Inwoners
2
Voorbereidende vergadering Beleidsmonitor sociaal domein 2021
Portefeuillehouder:Post/ Teunissen

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht
3
Voorbereidende vergadering Financiële jaarstukken en meerjarenbegroting MGR SDCG
Portefeuillehouder: Van den Dam

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht
4
RondeTafelGesprek met het college over schuldhulpverlening
Portefeuillehouder: Post

1) Vaststellen agenda